Zorgprogramma's

Zorgprogramma’s op de afdelingen zelf

Enkele afdelingen bieden gespecialiseerde behandelingen aan voor specifieke doelgroepen.

  • Kade: persoonlijkheidsstoornissen en verslaving (met uitzondering van primair druggebruik)
  • Vliet: psychosezorg
  • Waag: angst- en stemmingsstoornissen 
  • Wierde: niet-aangeboren hersenletsel

De andere afdelingen zoals Cura, Pendel en de psychiatrische thuiszorgteams Impact en Amphora behandelen patiënten met uiteenlopende psychische problemen.

Sommige patiënten kampen in meer of mindere mate met verschillende psychiatrische aandoeningen, of bepaalde (onderliggende) problemen komen pas aan het licht nadat de eerste crisis voorbij is.

We kijken steeds welke afdeling het meest geschikt is voor de specifieke patiënt op dat moment, zonder daarbij de behandeling voor eventuele andere problemen uit het oog te verliezen.

Het kan zijn dat een patiënt gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis een ‘interne transfer’ doormaakt, m.a.w. doorschuift naar een andere afdeling. Dit gebeurt steeds om zo goed mogelijk aan de noden van de patiënt tegemoet te komen in functie van zijn problematiek.

Intramurale trajecten

In het PCM garanderen enkele specifieke intramurale trajecten de zorgcontinuïteit over de afdelingen heen. Het traject psychosezorg biedt een individuele behandeling aan voor volwassen personen met een psychotische kwetsbaarheid. Tijdens deze behandeling is er aandacht en ondersteuning bij elke fase van het herstel.

Het zorgtraject baseert zich op de fasen van herstel volgens de e-community PsychoseNet. Er zijn vijf fasen in het herstel van een psychose te onderscheiden:

  • vroege fase
  • overweldigd zijn door de psychose
  • worstelen met psychosegevoeligheid
  • leven met psychosegevoeligheid
  • leven voorbij de psychosegevoeligheid

Binnen onze ziekenhuissetting behandelen we patiënten binnen alle vijf fasen van herstel. Deze vijf fasen zijn geen standaard aangezien elke patiënt een geïndividualiseerd zorgtraject volgt. Het verloop van een psychose en het herstellen ervan is namelijk een persoonlijk proces. Dit wil zeggen dat het niet vast staat dat elke patiënt alle fasen doorloopt. Daarnaast is de volgorde van de fasen geen lineair maar eerder een circulair gegeven. Patiënten kunnen voorgaande fasen tijdens de behandeling opnieuw beleven.

Ongeacht of de patiënt met een psychotische kwetsbaarheid op de Cura, Waag, Vliet of Pendel verblijft, of transfereert, het behandelend team zal aan de hand van het zorgtraject steeds de passende zorg op het juiste moment kunnen bieden.

Wil je meer lezen over het zorgtraject Psychosezorg?
Download de folder door hier of op de afbeelding te klikken.

Specifieke intramurale zorgtrajecten voor persoonlijkheidsstoornissen en angst- en stemmingsstoornissen worden momenteel uitgewerkt.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×