Patiënten

Zorgaanbod

In het Psychiatrisch Centrum Menen zijn we gespecialiseerd in de behandeling van personen met:

  • angst- en stemmingsstoornissen (Waag)
  • een verslavingsproblematiek (met uitzondering van primair druggebruik) (Kade)
  • persoonlijkheidsstoornissen (Kade)
  • een psychotische kwetsbaarheid (Vliet en Waag)
  • een niet aangeboren hersenletsel (NAH) (Wierde)

Meer specifiek hebben we ook een crisisafdeling  - Cura -  waar mensen in acute nood kunnen opgenomen worden, een ouderenafdeling - Horizon - die zich richt op personen boven de 60 jaar met uiteenlopende psychische zorgnoden en een dag- en polikliniek - Pendel.

De mobiele teams Impact en Amphora staan in voor psychiatrische thuiszorg in de regio Menen, Wervik en Wevelgem (en hun deelgemeenten).

Consultaties

De medische staf in het psychiatrisch centrum bestaat uit 6 psychiaters. Zij staan in voor de opvolging van opgenomen patiënten en sommige artsen volgen ook patiënten die begeleid worden door de mobiele teams.

U kunt ook een gewone ambulante afspraak maken bij één van onze psychiaters.

Opname & Verblijf

Soms is een opname in het ziekenhuis de beste oplossing om aan uw herstel te werken. Een intensieve behandeling in een rustige, gestructureerde omgeving biedt vaak de beste kansen om inzicht te krijgen in uw klachten.

We begrijpen dat een opname een grote impact heeft op uw leven en dat van uw familie en vrienden. We willen u dan ook zo goed mogelijk informeren over hoe een opname praktisch verloopt, hoe u zich het best kunt voorbereiden, wat het precies inhoudt om opgenomen te zijn, welke afspraken er gelden in het ziekenhuis, enz.

 

Ontslag & Nabehandeling

Wanneer u voldoende hersteld bent, wordt uw ontslag voorbereid. Dit gebeurt in overleg met u en uw familie.

Soms is een behandeling in ons centrum niet langer haalbaar. We zoeken dan samen naar oplossingen zodat de zorgcontinuïteit maximaal gegarandeerd wordt.

Het PCM heeft ook een aanbod 'Nabehandeling'. In overleg met u en het team wordt bekeken welke nabehandeling voor u eventueel geschikt zou kunnen zijn. Zo is het eventueel mogelijk om nog bepaalde therapieën te blijven volgen op de afdeling waar u verbleef, er is het activeringscentrum ContACT, hebt u hulp nodig m.b.t. uw depotinspuitingen dan kunt u op de Brug terecht, en we hebben ook twee verblijfshuizen, 't LotHus en Villa Via, waar ex-patiënten van het PCM nog enkele tijd kunnen wonen in groep en onder begeleiding van medewerkers van het PCM. Zo kan de overgang naar zelfstandig of beschut wonen optimaal worden voorbereid.

Online hulpverlening

Het gebruik van online tools en applicaties is niet meer weg te denken uit ons leven. Ook in het PCM zetten we in op online hulpverlening. Zo maken we gebruik van de applicatie FaceTalk om te videobellen (of beeldbellen) met onze patiënten of cliënten.

Op de Pendel gebruiken sommige patiënten een online dagboek, om zo beter inzicht te krijgen in hun gedachten en emoties. 

En we motiveren zowel onze medewerkers als patiënten om actief gebruik te maken van bestaande websites en apps op het vlak van online hulpverlening. We informeren onze patiënten en cliënten over betrouwbare sites en apps en hoe ze kunnen gebruikt worden.

Sociale dienst

Tot het multidisciplinair team van een afdeling behoren ook één of twee maatschappelijk werkers. Ze staan u en uw familie bij op verschillende vlakken.

Zo kunnen ze u helpen met een aantal praktische, administratieve en financiële zaken, vóór, tijdens en na uw opname. 

 

Patiëntenparticipatie

Uw mening als patiënt telt! We willen onze patiënten actief betrekken bij hun eigen behandeling, maar ook bij de algemene organisatie van de zorg en de dienstverlening.

Verschillen intiatieven moeten elke patiënt die dat wil, in de mogelijkheid stellen, om zijn mening te geven en ook effectief inspraak te hebben om zaken te veranderen. 

Patiëntenrechten & Ombudsdienst

Als patiënt hebt u specifiek rechten, die vastgelegd werden in de Wet op de patiëntenrechten in 2002. Deze wet beschrijft de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de gezondheidszorgen verbeteren.

Indien u ontevreden bent, of klachten hebt, vinden we het belangrijk dat u uw ongenoegen zo snel mogelijk bespreekbaar kunt stellen. Kan dit niet op de afdeling zelf of met uw dokter, dan bestaat de mogelijkheid om de interne of externe ombudsdienst in te schakelen.

Uw zorgportaal

In het PCM kunt u via het patiëntenportaal een aantal gegevens uit uw zorgdossier raadplegen. We gebruiken bij bepaalde patiënten het portaal ook actief als werkinstrument,  bv. om voorbereidingen te schrijven, vragenlijsten in te vullen ...

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×