Samenwerking PCM en zorgprofessionals uit het netwerk van de patiënt

In het kader van zorgcontinuïteit vinden we het belangrijk dat er nauw kan samengewerkt worden met het professionele zorgnetwerk van onze patiënten.

Onze patiënten kunnen ervoor kiezen informatie via CoZo te laten delen met artsen, maar ook meer directe persoonlijke communicatie met huisartsen en andere doorverwijzers of bv. zorginstellingen is belangrijk.

Indien aangewezen, en in de mate van het mogelijke, kan een telefonisch, online of persoonlijk overleg georganiseerd worden.

Na ontslag

Na ontslag van de patiënt krijgt de huisarts een voorlopige ontslagbrief met de eerste basisinformatie. Daarna volgt nog een meer uitgebreide definitieve ontslagbrief. 

Zorgprofessionals die bijkomende informatie wensen, kunnen steeds met de behandelend arts contact opnemen. 

Overleg in functie van de opvolging en begeleiding na ontslag, bv. met thuisverpleging of -verzorging, sociale dienst OCMW, etc. kan eveneens georganiseerd worden.

Vanzelfsprekend gebeurt dit met de nodige transparantie voor de patiënt zelf (geïnformeerde toestemming), en met respect van het beroepsgeheim.

Er worden geen persoonlijke gegevens over patiënten uitgewisseld via gewone mail. De communicatie verloopt via unified messaging of via gewone brief.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×