Ontdek ons zorgaanbod

In het Psychiatrisch Centrum Menen, gesitueerd in het zuiden van West-Vlaanderen, bieden we zowel ambulante zorg, crisis- en acute opvang als behandeling op langere termijn aan volwassenen met een psychiatrische problematiek. Twee mobiele teams staan in voor psychiatrische thuiszorg.

Elk psychiatrisch ziekenhuis heeft zijn eigen organisatie en specifieke expertise. Ontdek hier onze werking, de verschillende residentiële (behandel)afdelingen, de dag- en polikliniek, psychiatrische thuiszorg en ons activiteitencentrum ContACT.

Onze werking

In het PCM zijn we gespecialiseerd in de behandeling van personen met angst- en stemmingsstoornissen (Waag), met een verslavingsproblematiek (met uitzondering van primair druggebruik) (Kade), met persoonlijkheidsstoornissen (Kade), met een psychotische kwetsbaarheid (Vliet) en met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) (Wierde). We lichten verder kort deze psychiatrische problematieken toe. 

Meer specifiek hebben we daarnaast ook een crisisafdeling - Cura - waar mensen in acute nood kunnen opgenomen worden met uiteenlopende psychische zorgnoden en een dag- en polikliniek - Pendel.

De mobiele teams Impact en Amphora staan in voor psychiatrische thuiszorg in de regio Menen, Wervik en Wevelgem (en hun deelgemeenten), voor alle doelgroepen vanaf 18 jaar.

Specifieke zorgprogramma's en intramurale trajecten garanderen de zorgcontinuïteit, zodat iedere patiënt op elk moment gedurende zijn opname de gepaste zorg krijgt.

Behandelafdelingen

Het PCM heeft 5 residentiële (behandel)afdelingen, waar patiënten voor een bepaalde periode kunnen verblijven: de Cura (crisisopname), de Kade (verslavingsproblematiek & persoonlijkheidsstoornissen), de Vliet (psychosezorg), de Waag (angst- en stemmingsstoornissen) en de Wierde (niet aangeboren hersenletsel).

Dagkliniek De Pendel

In de dagkliniek de Pendel kunnen patiënten intensief werken aan psychische, sociale en relationele problemen. De therapie vindt plaats op werkdagen, tussen 8u30 en 16u.

Zowel patiënten die er een opnametraject op één van onze behandelafdelingen hebben op opzitten, maar nog nood hebben aan specifieke dagtherapie, als patiënten die nog niet in opname zijn geweest, kunnen in aanmerking komen voor de Pendel

Polikliniek

Wie nood heeft aan kortdurende, intensieve ambulante therapeutische sessies kan terecht in de Polikliniek.

Psychiatrische thuiszorg

Impact, het mobiele team acute en intensieve psychiatrische zorg, komt kortdurend tussen wanneer de crisissituatie niet kan worden opgevangen door de reguliere ambulante zorg en wanneer opname in een ziekenhuis niet is aangewezen.

Amphora, het mobiele team langdurige psychiatrische zorg, begeleidt volwassenen met een complexe en langdurige psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie.

Activiteitencentrum ContACT

Ons Centrum voor ONTmoeting en ACTivering is een laagdrempelig centrum voor en door mensen met een (langdurig) psychische kwetsbaarheid die op zoek zijn naar een dagaanbod en behoort tot het luik nazorg.

ContACT wil structuur en ondersteuning bieden bij het herstelproces van de cliënten.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×