Consultaties

Als u het psychisch moeilijk hebt, is het niet altijd gemakkelijk om terug de controle over uw leven te krijgen. Het is belangrijk tijdig professionele hulp in te schakelen. Zo kan de weg naar herstel snel aangevat worden en kan veelal vermeden worden dat de klachten nog ernstiger worden.

Een gesprek met een psychiater is vaak de eerste stap. De arts luistert naar u (en eventueel naar uw naasten), en probeert op basis van de ingewonnen informatie een diagnose te stellen. Hij kan medicatie of therapie voorstellen, ngl. uw individuele noden en wensen. Uw arts blijft u verder opvolgen gedurende uw herstel.

Tijdens consultaties kan ook besproken worden met de arts of bv. begeleiding door een mobiel team, een opname in het ziekenhuis, of behandeling in onze dagkliniek de Pendel aangewezen is.

Medische staf

De medische staf in het psychiatrisch centrum bestaat uit zes psychiaters. Zij staan in voor de opvolging van opgenomen patiënten en sommige artsen volgen ook patiënten die begeleid worden door de mobiele teams.

U of uw huisarts kunnen ook een gewone ambulante afspraak maken bij één van onze psychiaters via het medisch secretariaat. 

Het medisch secretariaat is telefonisch bereikbaar op het nummer 056 52 14 52, elke werkdag tussen 9u en 16u.

Op de dag van de afspraak meldt u zich aan op het medische secretariaat – Bruggestraat 61 (Menen). 

Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak gelieve dan minstens 24u op voorhand te verwittigen. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×