Patiëntenrechten & Ombudsdienst

De arts en het behandelend team zullen u tijdens uw behandeling begeleiden op uw weg naar herstel. Om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken, wordt er van u verwacht dat u samenwerkt met de zorgverleners.

We beseffen dat het niet altijd gemakkelijk is om opgenomen te worden. Het samenleven met andere personen op één afdeling, het volgen van afspraken en regels, het deelnemen aan intensieve therapieën, etc. vergen enige aanpassing.

Het is belangrijk dat u weet dat u als patiënt ook over rechten beschikt, die sinds 2002 in België in een wet zijn vastgelegd. Deze wet beschrijft de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de gezondheidszorgen verbeteren.

Wat zijn uw patiëntenrechten?

  1. Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening.
  2. Het recht op de vrije keuze van de beroepsbeoefenaar.
  3. Het recht om geïnformeerd te worden over de gezondheidstoestand.
  4. Het recht op toestemming of weigering.
  5. De rechten in verband met inzage in het patiëntendossier.
  6. Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  7. Het recht op pijnbehandeling.
  8. Het recht op klachtenbemiddeling.

Meer informatie vindt u in een overzichtelijke brochure van het Vlaams patiëntenplatform, die u ook hieronder kunt downloaden. U kunt ook een kijkje nemen op de website www.patientrights.be

Ook de overheid heeft een brochure gemaakt over de patiëntenrechten. Die krijgt u ook fysiek overhandigd bij opname. 

Op Youtube zijn er ook duidelijke, informatieve filmpjes te zien die de rechten kort toelichten. Klik op deze link om ze te bekijken. 

Soms is de patiënt niet in staat om zijn rechten uit te oefenen: voor meer informatie: klik op deze link

Wenst u bijkomende informatie te ontvangen over uw patiëntenrechten, dan kan u steeds terecht bij de ombudsdienst.

De ombudsdienst

Alle medewerkers van het PCM staan dagelijks voor u klaar, om u te ondersteunen en te begeleiden. Tijdens uw opname moet u zich veilig kunnen voelen, en uw behandeling moet kunnen verlopen in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect.

Toch is het niet uitgesloten dat u op een bepaald moment het gevoel hebt, dat u nergens terecht kunt met uw vragen. Misschien ondervindt u problemen tijdens uw verblijf die uw behandeling of uw relatie met een of meerdere zorgverleners ondermijnen, of wilt u graag inzicht in uw dossier omdat een aantal zaken niet duidelijk zijn.

We vinden het belangrijk dat u uw ongenoegen zo snel mogelijk bespreekbaar kunt stellen. Kan dit niet op de afdeling zelf of met uw dokter, dan bestaat de mogelijkheid om de onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheidszorg in te schakelen.

De medewerkers van de ombudsdienst zijn altijd onafhankelijk. In een persoonlijk gesprek zullen ze uw klachten of vragen aanhoren, en vervolgens wordt er samen gezocht naar mogelijke oplossingen. Misschien is de situatie snel verholpen, door het geven van bijkomende informatie of ondersteuning. In andere gevallen zal de ombudspersoon bemiddelen tussen alle betrokken partijen om de onvrede uit te klaren, zodat escalatie kan vermeden en de hulpverlening terug zo snel mogelijk kan geoptimaliseerd worden. De ombudsdienst werkt in vertrouwen en zal nooit actie ondernemen zonder uw toestemming.

De ombudspersoon houdt een klachtendossier bij waar alle aanmeldingen in verwerkt worden. Dit dossier heeft een bewaartermijn van vijf jaar conform de ‘GDPR’ wetgeving (2018). Het dossier kan geanonimiseerd worden op vraag van de aanmelder. 

Onafhankelijke ombudsdienst

De contactpersoon van de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg (OOGG) is Cindy De Wilde. Zij is geen werknemer van het PCM, maar werkt rechtstreeks voor de OOGG. Zij is ombudsvrouw in aantal psychiatrische ziekenhuizen, waaronder het PCM.

Zij is elke werkdag tijdens de kantooruren te bereiken via telefoon of mail.

Elke vrijdagvoormiddag (behalve op feestdagen) houdt ze permanentie in het PCM van 9u tot 12u (bureau ombudsdienst: gelijkvloers kloostergang - tegenover de cafetaria). U bent er steeds welkom met vragen en opmerkingen.

Aan de receptie (hoofdingang) en in de (half-)gesloten afdelingen (Cura, Wierde, Kade) vindt u ook een brievenbus waar u een brief voor de ombudsvrouw kan deponeren. Enkel Cindy De Wilde heeft toegang tot de correspondentie in deze bussen.

Meer informatie over de 'Onafhankelijke Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg' vind je op hun website: https://oogg.be/

 0491/39 39 18  cindy.dewilde@oogg.be

Je kan ook elke weekdag chatten met een ombudspersoon van de OOGG tussen 16u en 18u door te surfen naar https://overlegplatformgg.sittool.net/chat of scan de QR-code.

Contactformulier ombudsdienst

Maak uw keuze bij onderwerp.

Voeg bestanden toe  
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×