Patiëntenparticipatie

Uw stem als patiënt telt binnen ons ziekenhuis.

We willen de patiënten zoveel mogelijk actief betrekken, niet enkel bij het bepalen van de eigen behandeling, maar ook op organisatorisch vlak, en dit op verschillende niveaus.

Een aantal initiatieven zijn vooral gericht op inspraak in het reilen en zeilen van de eigen afdeling, maar we staan ook open voor uw mening m.b.t. de algemene organisatie van het ziekenhuis. 

Inspraak in uw behandeling

Tijdens het teamoverleg wordt u uitgenodigd om actief deel te nemen. Dit kan op sommige afdelingen door fysiek aan te sluiten op het overlegmoment, maar u kunt ook altijd uw eigen teamvoorbereiding maken en delen met het team via uw persoonlijk zorgportaal.  De medewerkers tonen u graag hoe u dit kunt doen.

Inspraak op uw afdeling

De afdelingen organiseren op regelmatige basis een patiëntenraad. Via deze raad kunnen klachten, problemen of nieuwe intitiatieven besproken worden, samen met de medepatiënten. Er is ruimte om uw mening en suggesties te delen tot het verbeteren van het leefklimaat. Tijdens de raad worden er ook afspraken gemaakt rond de taakverdeling binnen de afdeling.

Op sommige afdelingen worden er ook specifieke enquêtes afgenomen, bv. om te kijken wat patiënten vinden over een bepaalde therapie of behandelprogramma.

Tevredenheidsmeting

We zijn benieuwd naar uw ervaring omtrent onze dienstverlening. Tweejaarlijks nemen we deel aan de Vlaamse Patiënten Peiling, een tevredenheidsmeting vanuit het Vlaams indicatoren project, waar we via deze weg hopen aanbevelingen te kunnen maken tot het optimaliseren van onze zorg.

Inspraak op vlak van organisatie, zorg en dienstverlening 

Door uw verblijf in ons ziekenhuis bent u het best geplaatst om aan te voelen wat goed gaat, maar ook wat nog kan verbeterd worden. Wij staan open voor uw opmerkingen, concrete suggesties en verbetervoorstellen. 

Verbetermogelijkheden kunnen steeds gedeeld worden via een ideeënbus. We zijn er namelijk van overtuigd dat u, als patiënt, boordevol ideeën zit, over wat het verblijf in onze instelling nog beter of aangenamer zou kunnen maken. Dit kan gaan over de behandeling, therapieën, de accommodatie (de kamers, de afdeling, het domein …), de maaltijden, vrijetijdsbesteding, enz. Hieronder vindt u een elektronische ideeënbus: dit is een contactformulier dat naar de mailbox van onze stafmedewerker Suzan Joye wordt gestuurd. Zij bundelt alle ideeën. 

U kan ook altijd uw ideeën op papier zetten en in de brievenbus 'Stafmedewerkers' aan de hoofdingang van het PCM steken (bij twijfel, raadpleeg de receptioniste).

Focusgroep

Op geregelde tijdstippen worden er ook focusgroepen georganiseerd. Patiënten van elke afdeling kunnen zich dan inschrijven om tijdens een vergadering met stafleden, aangevuld met andere medewerkers, hun mening te geven over de zorg, organisatie en dienstverlening in ons ziekenhuis. Het is steeds de bedoeling om tot een open en constructief gesprek te komen, waarbij iedere patiënt de mogelijkheid krijgt om te spreken. We respecteren elke mening. De stafleden gaan dan met de resultaten aan de slag om verbetervoorstellen te formuleren.

Om organisatorische redenen beperken we ons meestal tot 2 à 3 afgevaardigde patiënten per afdeling. Snel inschrijven is dus de boodschap. 

De focusgroepen worden aangekondigd op de afdeling en via onze interne communicatiekanalen.

IDEEËNBUS

Voeg bestanden toe  
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×