Online hulpverlening

Internet is niet meer weg te denken in onze samenleving. Surfen en ‘online zijn’ behoren tot onze dagelijkse activiteiten. Heel wat diensten zijn reeds online te vinden. Denk maar aan online shoppen, boodschappen doen online, afspraken maken online …

Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg is er de laatste jaren heel wat online informatie en dienstverlening te vinden.

Binnen PCM willen we deze online tools implementeren in onze dienstverlening om zo nog meer in te spelen op de noden en wensen van de hulpvragers. 

Online tools in het PCM

Websites & apps

Voor een overzicht van betrouwbare, degelijke websites en apps m.b.t. de geestelijke gezondheid verwijzen we u graag door naar onze favorietenpagina op de website van 'onlinehulp-apps': Psychiatrisch Centrum Menen · Onlinehulp-apps

We selecteerden er voor u de meest betrouwbare/ kwalitatieve website en apps. Deze website wordt regelmatig aangevuld, zeker de moeite dus om deze in de gaten te houden.

Beeldbellen

De meerwaarde die videobellen of 'beeldbellen' kan hebben in het zorgproces, was al langer gekend bij een kleine groep pioniers, maar nam een echte vlucht toen we allemaal fysiek afstand moest nemen van elkaar door een klein, gemeen virus.

Onze mobiele teams Impact en Amphora, maar ook onze residentiële afdelingen maken nu geregeld gebruik van ‘beeldbellen’. We zien het in het kader van ‘Blended Help’. Dit is een combinatie van offline- (face-to-face) en online-hulpverlening. Dit houdt in dat je als hulpverlener de verschillende middelen inzet om de patiënt of cliënt te begeleiden in zijn traject. Zorg op maat staat hierbij voorop.

Persoonlijk contact blijft belangrijk en geniet de voorkeur, maar er zijn situaties waar beeldbellen het fysiek contact kan vervangen om de patiënt of cliënt alsnog te kunnen bereiken.

Lees hieronder het  interview met Ann en Klaas over beeldbellen in het PCM.

Online dagboek

Het Online Dagboek is een online applicatie die kan ingezet worden in combinatie met face-to-face therapie. Tijdens het behandelingstraject kan de patiënt/cliënt bepaalde parameters registreren en bijhouden via dit online hulpmiddel.

De inhoud van de dagboeken wordt op maat aangepast aan de hulpvraag en kan gaan over diverse thema’s bv. piekeren, stemming, alcohol, etc.  Op deze manier kan het online dagboek helpen om tot bepaalde inzichten te komen en de evolutie mee op te volgen. Deze tool wordt momenteel vooral ingezet in de dagkliniek de Pendel, maar wordt later uitgebreid naar andere afdelingen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×