Stagiairs

Waarom stage doen in het PCM?

Elke stage in het Psychiatrisch Centrum van Menen (PCM) is een investering in jouw toekomst. Stage is een specifieke leervorm waarbij op een bewuste en geplande wijze leerdoelen worden gerealiseerd door de aanwezigheid in het werkveld.

Heel wat stagiairs die ooit bij ons gewerkt hebben, stromen door naar een vaste job binnen het PCM.

We bieden jaarlijks meer dan 100 stageplaatsen aan voor verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, psychomotorische therapeuten, ergotherapeuten, beeldend creatief therapeuten alsook aan medewerkers van logistieke en ondersteunende diensten. In een veilig leerklimaat krijg je als student de kans om heel wat praktijkervaring op te doen. Tijdens je stage word je natuurlijk begeleid door één van onze enthousiaste stagementoren.

Op deze pagina vind je belangrijke informatie als je stage wil/gaat doen in het PCM.

 

Hoe een stageplaats vastleggen

Als je stageplaats wordt geregeld door je onderwijsinstelling, verloopt alle communicatie via de stagecoördinator van de onderwijsinstelling. Je hoeft dan zelf geen apart aanvraagformulier in te vullen. 

 • Voor studenten verpleegkunde neemt de opleidingsinstelling eerst contact met de verantwoordelijke stages verpleegkunde om de mogelijkheden en de verwachtingen af te toetsen. Er wordt na overleg zo snel mogelijk uitgekeken naar een leerrijke stageplaats indien de mogelijkheden dit toelaten. Tegen midden augustus wordt de jaarplanning voor de studenten verpleegkunde doorgegeven aan de respectievelijke scholen verpleegkunde.
  Is er geen overeenkomst met jouw onderwijsinstelling (en wil je toch bij het PCM stage lopen) vul dan ten minste 2 maand voor aanvang van je stage het contactformulier in dat je onderaan deze pagina vindt.
 • Voor andere disciplines: Indien je graag stage zou lopen in ons Psychiatrisch Centrum, dan informeer je als student eerst bij je school hoe de aanvraag wordt gedaan. Je stage-aanvraag gebeurt vanuit de samenwerking met de respectievelijke scholen. Is deze samenwerking of overeenkomst er niet en moet je met andere woorden dus zelf  instaan voor het zoeken naar een stageplaats, vul dan ten minste 2 maand voor aanvang van je stage het contactformulier in dat je onderaan deze pagina vindt.
  Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren worden verwerkt. De interne mogelijkheden worden onderzocht en je wordt hiervan via mail op de hoogte gehouden. Je aanvraag komt dan terecht bij de respectievelijke vakverantwoordelijke die ze meteen behandelt.

Indien je nog bijkomende of andere vragen hebt, kan je contact opnemen met Suzan Joye – Stafmedewerker patiëntenzorg (telefonisch via het rechtstreekse nummer 056 52 14 77 of via het contactformulier onderaan deze pagina).

Jouw stage voorbereiden

Om goed voorbereid te starten aan je stage neem je de onthaalbrochure voor studenten door die je hieronder kan downloaden. Je vindt ook heel veel informatie over het ziekenhuis op deze website.

Formulieren

Je zorgt ervoor dat volgende formulieren in orde zijn tegen ten laatste de eerste stagedag:

Werkpostfiches en risicoanalyse:

Lees de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan de werkplek en zorg ervoor dat je deze kent en begrijpt. Bespreek de relevante werkpostfiche(s)/risicoanalyse op je eerste stagedag samen met de leidinggevende of stagementor. Bij vragen contacteer je in eerste instantie de leidinggevende van de afdeling en/of de preventieadviseur.

Formulier gezondheidsbeoordeling:

Ten laatste de eerste dag van je stage breng je een kopie mee van het formulier gezondheidsbeoordeling.  Om geldig te zijn kan dit enkel door een bedrijfsarts opgemaakt worden. Attesten van een huisarts worden niet beschouwd als rechtsgeldig. PCM benadrukt dat een stage niet kan starten zonder geldig formulier gezondheidsbeoordeling.

Stageovereenkomst:

Bij de start van je stageperiode geef je tijdens het onthaalmoment drie kopieën van je stageovereenkomst af ondertekend door de onderwijsinstelling en door jezelf. Deze overeenkomst vermeldt je persoonlijke gegevens en de gegevens van de onderwijsinstelling. De gegevens van de stageplaats worden door het PCM verder aangevuld. Het PCM tekent als derde en laatste partij en stuurt deze terug naar de onderwijsinstelling.
Dit is niet van toepassing als er een raamovereenkomst werd afgesloten tussen je onderwijsinstelling en het PCM.

Jouw eerste stagedag

Algemeen onthaalmoment

Voor verpleegkundigen:

We verwachten je op je eerste stagedag op het verplicht onthaalmoment om 12u30 aan de hoofdingang. Tijdens dit onthaalmoment krijg je tekst en uitleg door een onthaalbegeleider betreffende het PC Menen. Bovendien worden ook de logistieke en administratieve formaliteiten afgehandeld.

Uitzonderingen zijn wanneer je als student aan de slag gaat binnen ons dagziekenhuis (De Pendel) of de mobiele teams (Impact en Amphora).
Stagiairs voor de Pendel worden om 8u ter plaatse verwacht.
Studenten die stage lopen bij ons mobiel team worden verwacht om 12u30 en kunnen zich rechtstreeks bij de mobiele teams aanmelden (Benediktinessenstraat 16).

Voor andere disciplines en logistieke diensten:

We verwachten je op je eerste stagedag op een afgesproken tijdstip bij de betrokken verantwoordelijke van je stageplaats/afdeling. Deze staan verder in voor het onthaal en handelt ook verder de logistieke en administratieve formaliteiten af.

Onthaal op de afdeling

Na het algemene onthaal zal de onthaalbegeleider je begeleiden tot aan de afdeling waar een stagementor van de afdeling het verdere onthaal op zich zal nemen.

Praktische info

Bereikbaarheid

Het ziekenhuis is vlot bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de auto.  

Auto
Studenten die met de wagen komen, kunnen hun wagen parkeren in de nabijgelegen straten en aan het Vandermeerschplein. Opgelet voor ‘betalend parkeren’. De instelling is evenwel niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Fietsen
Er is een (gesloten)fietsenstalling voorzien naast de ingang van het ziekenhuis.

Sleutel

Het bekomen van een sleutel van het bureau of de afdeling, nodig voor de stage wordt geregeld via het hoofd van dienst dat hiervoor verantwoordelijk gesteld is. Er zal jou ook gevraagd worden een document te ondertekenen betreffende ‘uitlening sleutel’.

Kledij

Je staat zelf in voor aangepaste werkkledij. Ons ziekenhuis staat het dragen van een hoofddoek voor praktiserende moslims toe, tenzij dit omwille van objectiveerbare redenen zoals hygiëne of veiligheid moet verboden worden. Het hoofdoek mag enkel het hoofdhaar bedekken. Voor stagiairs voorziet het ziekenhuis een kleedkamer en een kleedkastje. De kastjes worden afgesloten met een persoonlijke sleutel. Na afloop van de stage dient het kastje leeggemaakt te worden. 

Informaticatoepassingen

Binnen ons ziekenhuis wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van informaticatoepassingen. Indien de aard van jouw stage dit vereist zal je gedeeltelijk toegang krijgen tot het netwerk mits je het informaticareglement leest  en ondertekent bij aanvang van jouw stage.  

Veiligheidsaspecten

Als student dient men, net zoals elke andere werknemer, bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Hieronder worden ze summier opgesomd en zo nodig wordt er verwezen naar een bepaalde procedure uit het instructievademecum.

 • Brandveiligheid:op elke afdeling vind je  de uitgeschreven procedure voor de afdeling waar je stage loopt. Er wordt verwacht dat je deze doorneemt en de nodige vragen stelt (vb. evacuatiealarm).
 • Je bent verantwoordelijk voor het respecteren en doen respecteren van de rookzones binnen de instelling.
 • Om prikaccidenten te vermijden wordt steeds gebruik gemaakt van containers om gebruikte injectie- en vleugelnaalden te deponeren. Hier wijzen we ook op de afvalselectie (o.a. glas, batterijen). 
 • Wanneer je  een defect of gebrek vaststelt aan het gebouw of materiaal, dien je het hoofd van dienst te verwittigen. Bij schade of ongeval ben je verplicht dit te melden en wordt er een aangifteformulier opgemaakt.
 • Maak steeds gebruik van jouw arbeidskledij. 
 • Binnen het ziekenhuis respecteren we ook zoveel mogelijk de regels rond het heffen en tillen. Spaar jouw rug!
 • Wees voorzichtig en ken de regels bij het hanteren van gevaarlijke producten.
 • Vraag, indien je veel dient te werken met beeldschermen, inlichtingen aan het hoofd van dienst inzake de veiligheidsvoorschriften.
 • Het is ten strengste verboden een patiënt alleen te fixeren of af te zonderen. Vraag steeds hulp aan een verpleegkundige.
 •  Respecteer de regels voor een goede handhygiëne en specifieke hygiënemaatregelen van de stageplek.
 • Sluit steeds een gesloten deur weer af en sluit een deur die je open vindt toch steeds af als je zeker weet dat ze gesloten dient te zijn (en vice versa).

 De student kan slechts stage doen wanneer hij de stage-verantwoordelijke een document ‘Formulier gezondheidsbeoordeling’ heeft overhandigd die door een erkende arbeidsarts is opgemaakt.

Daarnaast hechten we natuurlijk ook belang aan de privacy van jouw persoonlijke gegevens. In het kader van de GDPR wetgeving vragen we je ook het formulier te ondertekenen bij aanvang van de stage.

Maaltijd

Je kan je een maaltijd nuttigen in onze cafetaria. Eetbonnetjes worden aangekocht aan de hoofdreceptie (per 4) en betaald met bancontact. Wanneer je gebruik hebt gemaakt van de selfservice of een warme maaltijd heeft ontvangen, zal je bij het passeren van de selfserviceruimte het eetbonnetje moeten afgeven. Koffie en water kan je verkrijgen in het cafetariagedeelte, waar je de maaltijd kunt nuttigen.

Griepvaccinatie

Wij vragen aan al onze medewerkers die rechtstreeks patiëntencontact hebben om zich te laten vaccineren tegen de griep. Daarom raden wij ook jou sterk aan om je te laten vaccineren via jouw huisarts.

Wat bij ziekte

Verwittig je stagementor of de afdeling waar je stage loopt en je school.

Smartphone / GSM

Tijdens de stage-uren is het gebruik van je smartphone/GSM niet toegestaan.

Moeilijkheden, bedenkingen?

Indien je tijdens jouw stage moeilijkheden ervaart of zaken bespreekbaar wil stellen, dan kan je steeds terecht bij Suzan Joye (via het contactformulier onderaan deze pagina, of telefonisch via het rechtstreekse nummer 056/52 14 77). 

Getuigenis

"Het was een hele leerrijke stage. Je leert veel over de verschillende ziektebeelden, hoe omgaan met ..., maar ook over jezelf. Je kan therapieën meevolgen, wat een meerwaarde is, want je leert de mensen op een andere manier kennen en ook de verschillende disciplines.

Het is een interessante afdeling, met pakkende en heftige casussen. Het is een tof team, dat je graag dingen bijleert en helpt."

Student Amber - afdeling de Waag

Contactformulier stagiairs

Voeg bestanden toe  
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×