Aanmelden van patiënten

Als zorgprofessional stelt u zich misschien de vraag of een opname in het PCMambulante begeleiding of misschien wel psychiatrische thuiszorg door onze mobiele teams Impact of Amphora de beste keuze zou kunnen zijn voor uw patiënt.

Het kan ook zijn dat u als zorgprofessional werkzaam bent in een algemeen ziekenhuis, in een ander psychiatrisch ziekenhuis, een WZC, een forensische setting of een andere zorginstelling en u denkt dat een transfer naar het PCM een goede zaak zou zijn voor uw patiënt.

Onze psychiaters en medewerkers van het medisch secretariaat zijn steeds bereid u de nodige informatie te verschaffen. We zijn in het PCM gespecialiseerd in een aantal psychiatrische aandoeningen, die u in de rubriek Zorgaanbod - Onze werking kunt raadplegen. 

Omwille van onvoldoende specifieke expertise en/of beperkte behandelmogelijkheden in ons ziekenhuis kan het zijn dat er één of meerdere exclusiecriteria van toepassing zijn, bv.: mensen waarbij een primaire drugverslaving op het voorplan staat, seksueel delinquenten, personen met een mentale handicap, interneringsstatuut met een medium en high risk security niveau.

Indien tijdens de behandeling andere beperkingen worden ervaren, zoals bv. een taalbarrière, dan zal samen met de zorgvrager gezocht worden naar alternatieven intern of extern.

Voor patiënten met een statuut van geïnterneerde kunt u meteen de aanvraag elektronisch indienen via het invulformulier onderaan deze pagina.

Praktisch

 • Hebt u als zorgprofessional een vraag m.b.t. nieuwe externe aanmelding of wilt u een patiënt doorverwijzen, neem dan tijdens de kantooruren (9u-16u) contact op met het medisch secretariaat op 056 23 60 00.
 • Hebt u vragen over één van uw patiënten die al op onze wachtlijst staat, dan kan u tijdens de kantooruren contact opnemen met opname-coördinator Lies Demeyere op het nummer 056 52 14 70.
 • Na de kantooruren worden dringende telefonische aanvragen behandeld door de crisisdienst Cura via het algemeen nummer 056 52 14 51.
 • Schriftelijke aanvraag tot opname kan
  • per post gericht aan de Hoofdgeneesheer – Dr. De Troyer, Bruggestraat 75 – 8930 Menen
  • via fax naar het medisch secretariaat: F. 056 52 14 74 
 • Voor de aanmelding van personen met een statuut 'geïnterneerde' voorzien we nog een extra mogelijkheid, naast diegene die we reeds hierboven hebben vermeld: u kan onderstaand contactformulier gebruiken. (Let op: dit kan niet gebruikt worden voor andere aanmeldingen).
 • Voor aanmeldingen m.b.t. Impact en Amphora verwijzen wij u door naar de pagina van de mobiele teams: klik hier

Geef in alle gevallen steeds zoveel mogelijk beschikbare informatie mee (gegevens patiënt, eventuele diagnose, gekend middelenmisbruik, huidig medicatieschema ...).

De ontvangen externe aanvraag wordt steeds naar de betrokken arts of de arts van wacht doorgegeven.

Aanmeldformulier voor zorgprofessionals in geval van een patiënt met een statuut van geïnterneerde

Gelieve in de uploadzone nog volgende documenten bij te voegen:

 • Verslagen KBM-zitting
 • Vonnissen
 • Deskundigenverslag psychiater
 • Bewijs van verzekerbaarheid en ID
 • Fiche sociale administratie geïnterneerden

Indien voorhanden, kunnen ook nog volgende zaken toegevoegd worden: 

 • Relevante psychiatrische verslagen
 • Delict-analyse
 • Risicotaxatie (volledig verslag van de taxatie)
 • Sociale verslaggeving
 • Info over het huidig functioneren en de omkadering.
Voeg bestanden toe  
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×