Groepsbezoeken

We krijgen geregeld de vraag van groepen, zoals scholen, verenigingen, bepaalde beroepsgroepen (bv. thuisverpleegkundigen, medewerkers OCMW, politie en parket …) om een rondleiding te krijgen in het psychiatrisch centrum en wat meer uitleg te krijgen over psychiatrie in het algemeen of over specifieke deelaspecten.

In de mate van het mogelijke proberen we aan deze vragen tegemoet te komen, omdat we vinden dat we als psychiatrisch ziekenhuis ook een maatschappelijke rol dienen te vervullen.

Hoe ziet zo'n bezoek eruit?

We stellen ons open voor iedereen. Scholen en verenigingen zijn welkom, maar evenzeer specifieke beroepsgroepen, zoals thuisverpleegkundigen, politie en parket, medewerkers van het OCMW ..., die bv. graag iets meer zouden weten over bepaalde psychiatrische aandoeningen en hoe ze op hun werkterrein het best kunnen omgaan met personen met psychische problemen. 

We passen daarom de inhoud en vorm van een rondleiding / informatiesessie aan, aan de doelgroep en hun specifieke vraag. 

We beogen met deze groepsbezoeken verschillende doelen: 

  • het doorbreken van het taboe rond psychiatrie en psychische problemen en wegwerken van een aantal misvattingen;
  • een correct beeld geven van de hedendaagse psychiatrie (evt. aangevuld met luik historiek);
  • informeren omtrent specifieke ziektebeelden en hoe er mee om te gaan;
  • een inkijk geven in de dagdagelijkse werking van een psychiatrisch ziekenhuis;
  • de werking van een specifieke afdeling of dienst voor te stellen.

Praktisch

Wegens privacy-redenen is een bezoek aan de afdelingen waar patiënten verblijven niet mogelijk. Een wandeling op het domein, zelf een oefening doen (bv. in het kader van psychomotorische therapie) of een gesprek met een ervaringswerker kan wel. Het is niet toegelaten om foto’s/video's te nemen van medewerkers en patiënten.

Het programma wordt aangepast aan de doelgroep en de wens/vraag van de bezoekers. De mogelijkheden hangen wel af van de medewerkers die beschikbaar zijn om het bezoek te begeleiden. Gemiddeld wordt een minimumduur van 2,5 à 3u/sessie vooropgesteld.

De groepen bestaan max. uit 25 deelnemers per sessie. Grotere groepen kunnen eventueel opgedeeld worden. Hoe kleiner de groep, hoe interactiever er kan gewerkt worden.

Een groepsbezoek kan aangevraagd worden aan de hand van onderstaand contactformulier.

Aanvraagformulier groepsbezoek

Maak uw keuze bij gewenste activiteit.

Voeg bestanden toe  
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×