Leveranciers & Professionals

Indien u in het kader van uw werkzaamheden in het ziekenhuis op bezoek komt, meldt u zich aan bij de hoofdreceptie Bruggestraat 75, tenzij vooraf anders afgesproken. 

  • Hou er rekening mee dat de nabije omgeving van het ziekenhuis, meer bepaald de Bruggestraat, een zone betalend parkeren is. In de zijstraten van de Bruggestraat kan je vrij parkeren. 
  • Leveranciers die op het domein moeten leveren en patiëntenvervoer (ambulances) kunnen zich melden aan de slagboom ter hoogte van Bruggestraat 57-59 en zich aanmelden via de parlofoon.
  • Vertegenwoordigers moeten vooraf een afspraak maken onze aankoopverantwoordelijke Els Callewaert via ons algemeen telefoonnummer.
  • Omwille van de privacy van onze patiënten en medewerkers is het niet toegestaan op het domein foto's/video's te maken zonder voorafgaandelijke expliciete toestemming van de communicatieverantwoordelijke Tina Goosen (T. 056 23 60 02) en de personen die gefotografeerd worden. 
  • Voor de maatregelen m.b.t. corona verwijzen we naar onze Covid-corner, gezien deze kunnen veranderen ngl. de risico-fase en maatregelen van de overheid. Klik hier. 
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×