Psychiaters Hoofdverpleegkundige Sociale Dienst Psycholoog
Dr. Wim De Troyer Joke Van Iseghem Emma De Meulemeester Hannelore Vroman
Dr. Luc Grouwels   Leila El Mhassani  
 056 52 14 64

Vliet

"Leven met een psychose is vaak een confrontatie met een andere wereld: verlies van contact met de realiteit, vreemde gedachten en gevoelens. Gevoel van zinloosheid, leegte, verwarring, pijn, verdriet en rouw worden dikwijls ervaren."

De Vliet (25 bedden) is gespecialiseerd in de behandeling van personen met een psychotische kwetsbaarheid en dit op langere termijn.

Er wordt grote aandacht besteed aan een rustige en gestructureerde leer- en leefomgeving met zorg op maat. Op deze manier krijgt iemand de tijd die nodig is om thema’s als identiteit, relaties, woonomgeving en maatschappelijke rollen uit te werken.

Samen willen we werken naar aanvaarding en herstel, naar een nieuw persoonlijk evenwicht.

De bezoekuren kunt u raadplegen op de pagina voor de bezoekers ‘Op bezoek’, of klik hier.

Getuigenis

"Ik sta op het perron. Ik ben gehaast, want ze zitten achter mij aan. Ik hoor ze duidelijk. Ze willen me meenemen. De trein wil maar niet komen. Ze komen dichter. "De trein naar Gent komt aan op spoor 4" ... of zeiden ze nu "de trein naar 'hem' komt aan op spoor 4"? Ja, het was 'hem', ik ben het zeker. Hem, de duivel himself. Ik ben het niet waard om hier nog rond te lopen. Ik kan beter springen, nu ... De trein ... het gebulder ... ik voel trillingen in mijn voeten ... een harde wind, mijn haren vliegen omhoog ... de hemel in ... handen reiken naar me uit ... ik voel ze dichter komen, ze willen me grijpen ..."

Ik zit nu in het PCM, op de Vliet. De dokter zei me dat de hulpdiensten me opgehaald hebben in het station. Blijkbaar wou ik op de sporen springen. Net voor er een trein aankwam. Omstaanders konden me nog net vast grijpen. Ik herinner me nog flarden. Ik werd achtervolgd. Hier ben ik veilig." 

Interessante documenten

  • Elke afdeling heeft enkele regels opgesteld om het samenleven op de afdeling te faciliteren en een zo gunstig mogelijk leef- en behandelklimaat te creëren. Deze vindt u terug in het 'Huishoudreglement' van de desbetreffende afdelingen.
  • Voor patiënten die gedwongen opgenomen zijn, is er een aanvullend reglement opgesteld.
  • Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ) heeft een handige brochure uitgebracht die alle rechten en plichten van de gedwongen opgenomen patiënt toelicht.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×