Psychiaters Hoofdverpleegkundige Sociale Dienst Psycholoog
Dr. Elodie Leterme Bart Van Nieuwenhuyse Ulrike Leenknecht Stien Harrie
Dr. Dimitri Beke      
 056 24 15 81

Horizon

"Wanneer de zon ondergaat, werpt deze lange schaduwen. Ouderen op de Horizon bevinden zich in deze avondfase: hun schaduw wordt geleidelijk aan langer. Maar toch is er de zon die blijft schijnen! De Horizon belicht op de eerste plaats de zonnige zijde van het ouder worden door op zoek te gaan naar de kracht van onze senioren en hun omgeving."

De Horizon (30 bedden) staat in voor de behandeling van volwassenen vanaf de leeftijd van 60 jaar met uiteenlopende psychische zorgnoden in een open behandelklimaat. Personen met een te zware fysische zorg en/of een dementieproblematiek komen niet in aanmerking. 

We hebben aandacht voor de specifieke zorgnoden eigen aan de doelgroep van ouderen, meer bepaald verlieservaring(en), levensfase-eigen thema’s en fysisch en psychisch lijden.

Doorheen de opname gaan we samen met de patiënt op zoek naar een behandeling op maat. Dit houdt in dat we kijken naar wat u nog kunt en welke vaardigheden we nog kunnen aanscherpen.

De bezoekuren kunt u raadplegen op de pagina voor de bezoekers ‘Op bezoek’, of klik hier.

Getuigenis

"Ik dacht niet echt dat ik een probleem had. Ik dronk geregeld een glas wijn, om mij beter te voelen. Maar ik vond dat ik dat verdiende. Ik moest namelijk ook voor mijn man zorgen die zwaar hulpbehoevend is. De combinatie van het huishouden en die zorg was heel zwaar. Zowel fysiek als mentaal. Ik zag mijn man ook aftakelen. Hij herkende mij soms niet meer en ik moest hem met alles helpen. Ik 'gunde' mijzelf steeds meer een glas wijn. Op den duur dronk ik één tot twee flessen wijn per dag. Ik kon het niet meer opbrengen om te koken, te poetsen of de was te doen... Ik voelde me alleen. Ik besefte zelf niet dat het goed mis liep.

Toen hebben mijn zonen ingegrepen en voorgesteld om me te laten opnemen op de Horizon. Ik wilde eerst niet, wie zou er voor mijn man zorgen? En ik vond zelf niet dat ik depressief was en ik ben zeker niet 'gek'. Ik heb me, met tegenzin, laten overhalen om toch in behandeling te komen. Mijn man is nu opgenomen in een woonzorgcentrum waar hij goed verzorgd wordt. Ik besef nu dat ik eigenlijk al aan het rouwen was, terwijl mijn man nog leeft. 

Mijn zonen hebben nu ook hulp in het huishouden geregeld voor als ik terug naar huis kan. Ik drink nu al twee maanden geen glas alcohol meer en voel me veel beter. Ik heb weer energie. Ik ben het team van de Horizon en mijn familie heel dankbaar dat ze me hebben geholpen. Ik heb het gevoel dat ik nu echt aan een nieuwe fase in mijn leven kan beginnen."

Interessante documenten

  • Elke afdeling heeft enkele regels opgesteld om het samenleven op de afdeling te faciliteren en een zo gunstig mogelijk leef- en behandelklimaat te creëren. Deze vindt u terug in het 'Huishoudreglement' van de desbetreffende afdelingen.
  • Voor patiënten die gedwongen opgenomen zijn, is er een aanvullend reglement opgesteld.
  • Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ) heeft een handige brochure uitgebracht die alle rechten en plichten van de gedwongen opgenomen patiënt toelicht.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×