Opstart en uitbreiding van de HIGH INTENSIVE CARE (HIC) crisisunit de CURA

Alles begon vorige zomer toen het PCM een dossier indiende voor de vraag tot erkenning van 20 HIC-bedden naar aanleiding van een oproep van Minister Vandenbroucke.
Doel van deze oproep was het realiseren van een betere omkadering van het zorgpersoneel dat instaat voor zeer ernstige, al of niet gedwongen, crisisopnames, alsook de uitbreiding van het aantal crisisbedden in een GGZ-netwerk.

Het HIC-model komt overgewaaid vanuit Nederland en is samen te vatten als: een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Een psychiatrische nood of crisis is te omschrijven als een plotse verstoring van het denken, de emoties en/of het gedrag die als een acute noodsituatie beleefd worden door de persoon, zijn naasten en/of publieke instanties, en hun er toe aanzetten onmiddellijk hulp te zoeken

Het PCM kreeg uiteindelijk de erkenning voor 12 bedden en de bijhorende 3 extra voltijds medewerkers.
Deze week vormt de huidige crisisunit CURA van 10 bedden zich om tot een crisisunit voor 22 volwassenen en ouderen die in een hoge mate van ontreddering verkeren.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×