Voortgezette behandelafdeling voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel - De Wierde

Telefoonnummer: 056 52 14 65


  Ik ben op zoek naar mijn nieuwe ik. Ik heb NAH (niet aangeboren hersenletsel). Hierdoor is mijn leven overhoop gehaald. Ik kan niet meer wat ik vroeger kon en dat maakt me kwaad! Het is allemaal veel lastiger dan voordien. Het voortdurend moe zijn vind ik het zwaarste … Ik heb meer tijd nodig om tot iets te komen en het is moeilijker om iets vol te houden.   De stemmen in mijn hoofd zijn er altijd. Ze zeggen me wat ik moet doen. Soms verwijten of kleineren ze me. Ik weet niet altijd wat nu echt is of niet. Het is één grote chaos in mijn hoofd, in mijn leven. Ik schrik de mensen af omdat ik spreek tegen mensen die er niet zijn. Toch wil ik een gewoon leven, net als jij!  

Psychiaters Hoofdverpleegkundige Sociale dienst
Dr. Luc Grouwels Delphine Depuydt Evelyn Blomme
Dr. Wim De Troyer    

  

De Wierde biedt begeleiding aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Een deel van deze leefgroep bestaat uit geïnterneerden.

Subdoelgroepen NAH die een intensieve behandeling aangeboden krijgen:

  • personen met neurocognitieve beperkingen door een middel (Korsakov);
  • combinatie van NAH en andere psychiatrische problematiek;
  • in mindere mate personen met traumatische hersenschade;

We onderscheiden ons door steeds te vertrekken vanuit de mogelijkheden en krachten van de patiënt. Symptoomvermindering is niet noodzakelijk de primaire doelstelling. We spelen creatief in op de individuele noden om de kwaliteit van leven te vergroten. Hierbij komen alle levensdomeinen aan bod.

Binnen onze werking laten we ons sterk inspireren door de herstelgerichte visie. We werken met specifieke instrumenten vanuit het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) bv door het opstellen van een persoonlijk profiel waarin we o.a. op zoek gaan naar de wensen van de patiënt. Dit alles zorgt voor een sterk doelgerichte en geïndividualiseerde werking.

We zoeken met de patiënt en zijn naasten naar de meest optimale situatie buiten de muren van de instelling. Stapsgewijs laten we de patiënt kennis maken met zijn mogelijkheden en omgaan met zijn beperkingen. Waar nodig installeren we de gepaste compensaties (‘protheses’).                     

 

 

Bezoekuren

U kan de bezoekuren terugvinden voor deze afdeling via onderstaande knop.

Lees meer →