Verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen - De Kade

Telefoonnummer: 056 52 14 62


  Soms kan je het gevoel hebben dat de grond vanonder je voeten wegzakt en je de grip op bepaalde zaken even kwijt bent. Hierbij heb je bijvoorbeeld moeite om je gevoelens te uiten, ben je zoekende naar jezelf of heb je soms het gevoel de controle te verliezen. Tijdens zo’n moeilijke periode kan je hier even aanmeren en samen de weg uitstippelen om je krachten terug te vinden en zo je bestemming verder te zetten of een nieuwe wending te geven.  

Psychiaters Hoofdverpleegkundige Sociale dienst
Dr. Dimitri Beke Sabrina Seynaeve Annelies Bruneel  
Dr. Sarah Crombez                    Arne Hoorelbeke       

De Kade richt zich tot de doelgroep persoonlijkheidsstoornissen en/of verslavingsproblematieken in een acute fase, met uitzondering van primair druggebruik. Zo nodig wordt in een eerste fase gewerkt aan de ontwenning en de onthouding van middelen.

Na een korte observatieperiode, wordt overgegaan naar een specifiek behandelprogramma:

  • De Boei richt zich tot personen met een verslaving. Via therapeutische sessies werken we motiverend om tot verandering te komen en werken we toe naar een leven zonder verslaving. We zoeken ook samen naar een manier om herval te voorkomen, het komen tot zelfcontrole en het werken naar een haalbare toekomst. Binnen de Boei is er een behandelduur van een 6-tal weken voorzien.

 

  • Het Vizier richt zich tot personen met persoonlijkheidsstoornissen. In de therapeutische sessies leren personen hun emoties te benoemen en er mee om te gaan. Samen proberen we de ik-sterkte te verhogen/op zoek te gaan naar de eigen identiteit en zoeken we naar een manier om met het tekort om te gaan, d.w.z. meer afstand doen van de eis van onmiddellijkheid en volledigheid. Binnen het Vizier is er een behandelduur van een 8-tal weken voorzien.

 

  • De Wijzer richt zich tot personen met verslavingsproblematiek en/of persoonlijkheidsstoornissen, waarbij het individueel en concreet werken aan de persoonlijke doelstellingen centraal staan. Hierbij werken we gericht naar de toekomst toe bv omtrent werk en daginvulling, niet gericht op de diagnose. De behandelduur binnen de Wijzer wordt voorzien tussen de 6 en 12 weken.

Bezoekuren

U kan de bezoekuren terugvinden voor deze afdeling via onderstaande knop.

Lees meer →