Psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen - De Waag

Telefoonnummer: 056 52 14 61


  Psychische kwetsbaarheid heeft invloed op en wordt beïnvloed door verschillende aspecten op levensvlak. Samen met jou willen we op zoek gaan naar jouw sterktes en oplossingen zoeken zodat je jouw leven terug op een kwalitatieve wijze mag ervaren.    

Psychiaters Hoofdverpleegkundige Sociale dienst
Dr. Luc Renier Ann Prevost Arne Hoorelbeke
Dr. Dimitri Beke   Ellen Olivier
     

 

De Waag biedt als opname-afdeling behandeling aan personen met een kwetsbaarheid  gekenmerkt door angst, depressie, manie en aan personen met een psychotische kwetsbaarheid.

Bij het begin van de opname proberen we samen met de patiënt en de familie een beeld te vormen over het zich psychisch minder voelen van de patiënt, de wensen en de noden omtrent de behandeling en de toekomstverwachtingen. Gedurende individuele momenten met de hulpverlening, de therapiesessies en het afdelingsgebeuren spelen we zoveel mogelijk in op de individuele zorgvraag en de leefwereld van de patiënt. Aspecten die kunnen aan bod komen zijn: het omgaan met het ziek-zijn, het terug opbouwen en vertrouwen ervaren in de eigen krachten, het opnemen van de rollen in de woonomgeving, terug de zin ervaren om actief te zijn op een gezonde wijze, … Tijdens een samenwerkingsrelatie met de patiënt  worden belangrijke steunende personen uit de omgeving zo optimaal mogelijk betrokken.

Bij ontslag streven we ernaar dat elke persoon terug op een kwalitatieve manier in het dagelijks leven kan stappen. De opname wordt zo kort mogelijk gehouden, met een maximum van 3 maanden. Indien nodig kan er in samenspraak met de persoon en belangrijke derden een optimale vervolgzorg geïnstalleerd worden.

Bezoekuren

U kan de bezoekuren terugvinden voor deze afdeling via onderstaande knop.

Lees meer →