Ouderenpsychiatrie - De Horizon

Telefoonnummer: 056 24 15 81


  Wanneer de zon ondergaat, werpt deze langere schaduwen. Ouderen op de Horizon bevinden zich in deze avondfase: hun schaduw wordt geleidelijk aan langer. Maar toch is er de zon die blijft schijnen! De Horizon belicht op de eerste plaats de zonnige zijde van het ouder worden door op zoek te gaan naar de kracht van onze senioren in de nabije toekomst en hun omgeving.  

Psychiaters Hoofdverpleegkundige Sociale dienst
Dr. Wim De Troyer Bart Van Nieuwenhuyse Ine Mestdagh
     

 

De Horizon staat in voor de behandeling van volwassenen vanaf de leeftijd van 60 jaar met uiteenlopende psychische zorgnoden in een open behandelklimaat. Personen met een te zware fysische zorg en/of een dementieproblematiek komen niet in aanmerking. 

We hebben aandacht voor de specifieke zorgnoden eigen aan de doelgroep van ouderen, meerbepaald verlieservaring(en), levensfase-eigen thema’s en fysisch en psychisch lijden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er aandacht is voor de existentiële dimensie en de oudere erkend wordt in zijn ‘zijn’.

Doorheen de opname gaan we samen met de patiënt op zoek naar een behandeling op maat. We bieden de patiënt een therapieschema aan vertrekkende vanuit een sociotherapeutisch aanbod op de afdeling, aangevuld met een specialistisch aanbod gericht op de vaardigheden en mogelijkheden die de patiënt al heeft en eventueel nog verder kan verfijnen.

Bezoekuren

U kan de bezoekuren terugvinden voor deze afdeling via onderstaande knop.

Lees meer →