" Op 19 maart 2019 organiseren we in het PCM de studiedag ‘Hoe een autismespectrumstoornis het psychische lijden kan (ver)kleuren’. "

Mensen met autisme zijn extra kwetsbaar voor bijkomende psychiatrische problemen. Vaak is het naar aanleiding van angsten, depressie of een psychose dat ze professionele hulp zoeken. De autismespectrumstoornis kleurt deze problemen en kan voor verwarring zorgen. De aanpak die werkt voor anderen, lijkt niet aan te slaan.

Gastspreekster Sylvie Carette wil zorgverleners een aantal inzichten bieden en handvatten aanreiken.

Waar? PCM - Bruggestraat 75 - 8930 Menen - Zaal Anne de Spear
Wanneer? Dinsdag, 19 maart 2019 - 9u tot 12u30
Inschrijving Medewerkers PCM: via module ‘Bijscholingen’ vóór 8 maart 2019
Externen: via mail naar t.goosen@pcmenen.be vóór 8 maart 2019 met
vermelding van uw naam, contactgegevens, functie/bedrijf.
Plaatsen zijn beperkt!
Kostprijs € 30,- over te schrijven (vóór 8 maart) op rek.nr. IBAN BE95 7384 1909 2158 met vermelding ‘Lezing Autisme’ + naam deelnemer.
(Gratis voor personeelsleden PCM.)
Accreditatie Erkenning in rubriek 2 is aangevraagd.