" Het PC-Menen nam in 2018 deel aan de Vlaamse patiëntenpeiling. Bekijk hier de resultaten. "

De Vlaamse patiëntenpeiling kadert in het Vlaams indicatoren project of het VIP² dat de kwaliteit van zorg meet in de gezondheidssector.

Wij, het PC-Menen, tekenden voor 2018 in op de indicator ‘de Vlaamse patiëntenpeiling’.

De Vlaamse patiëntenpeiling is een vragenlijst, ontwikkeld door de Vlaams patiëntenplatform met als doel om kwaliteitsverbetertrajecten op te starten binnen de voorziening.

De vragenlijst onderzoekt 11 thema’s met een totaal van 37 vragen. Telkens wordt een stelling geformuleerd, waarbij de ondervraagde kan antwoorden of hij/zij het hiermee eens is of niet, door ‘altijd’, ‘meestal’, ‘soms’ of ‘nooit’ te scoren. Een meerderheid groene score geeft m.a.w. aan dat veel patiënten tevreden zijn over dit item. Een meerderheid rode score geeft aan dat er een ontevredenheid heerst over een bepaald onderwerp.

In totaal hebben 89 patiënten de vragenlijst ingevuld.

Vier afdelingen waren bij ons geëngageerd om deel te nemen. Namelijk de Cura, de Waag, de Kade en de Horizon.

Het PC Menen kreeg een mooi gemiddeld cijfer van 7,3 op 10 en 85% van de patiënten zou het PC-Menen zeker tot waarschijnlijk wel aanbevelen aan vrienden en/of familie.

Download de bijlage om de resultaten meer in detail te bekijken.