Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de Vlaamse ziekenhuizen. Met de indicatoren wil de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en verbeteren.

Eén van de indicatoren gaat over Suïcidepreventiebeleid. Een adequaat suïcidepreventiebeleid omvat een aantal maatregelen toetsbaar via een 10-punten checklist. Deze indicator wordt gemeten door externe auditoren vanuit andere voorzieningen in Vlaanderen. Het resultaat toont een score op 10, waarbij een score 0 betekent dat alle items van een suïcidepreventiebeleid afwezig zijn, terwijl score 10 wil zeggen dat alle items aanwezig zijn. In het Psychiatrisch Centrum Menen scoren we 10/10.

" PCM behaalt prima resultaat op vlak van suïcidepreventiebeleid. "