" De familietevredenheidspeiling die kadert binnen het kwaliteitsbeleid van het PC Menen werd in 2018 opgenomen. Download de bijlage om de resultaten te bekijken. "

De familietevredenheidspeiling kadert in het kwaliteitsbeleid van het Psychiatrisch Centrum Menen.

Met deze peiling wil het ziekenhuis de ervaring van familieleden en/ of steunfiguren van de patiënten in kaart brengen. Hun mening is immers belangrijk om aanbevelingen te kunnen maken tot het optimaliseren van onze zorg.

Het tevredenheidsonderzoek omvatte een vragenlijst die peilde naar 7 thema's.

Familieleden werden aangeschreven en/of telefonisch gecontacteerd om de vragenlijst te doornemen, alle gegevens werden steeds anoniem verwerkt.

Alle afdelingen namen deel behalve het dagziekenhuis de Pendel.

Het PC-Menen kreeg een mooi gemiddeld cijfer van 7,5 op 10. Indien nodig zou 92% van de familieleden nog beroep doen op het PC-Menen en 88% van de familieleden zou het PC-Menen aanbevelen aan anderen.