Broers en zussen:
Op welke plek en/of in welke rol kwam/kom jij terecht?
Hoe ervoer/ervaar je dit? Hoe kon/kan je daarin bewegen? Hoe ging/ga je later je eigen weg en hoe kwam/kom je jezelf daarin tegen?
Of was/ben je in die mate benomen en/of opgeëist, waardoor geen kans was/is op een eigen weg? Opgeëist in het gezin van herkomst, de kans ontnomen worden op een eigen gezin, pas vrij en ruimte voor een eigen leven op latere leeftijd. De niet gekregen kansen? Een onver-vulde kinderwens? Hoe ga je daarmee om? Hoe zie je de toekomst tegemoet?
Is er nog contact tussen broers en zussen onderling? Hoe is het contact?
 

Als ik 'nee' zeg, voel ik me schuldig
Kinderen van (een) ouder(s) met een psychische kwetsbaarheid hebben dikwijls onbewust geleerd dat ze altijd ter beschikking moeten staan en dat dit vanzelfsprekend is. Sterker nog: ze denken dikwijls dat ze er zelf de oorzaak van zijn dat dingen fout liepen thuis. Dat de situ-atie voor henzelf heel pijnlijk was komt meestal niet in hen op. Daardoor hebben ze het moeilijk om hun grenzen te voelen en durven ze ook niet voor zichzelf op te komen. Ze heb-ben geleerd zich op te offeren voor het welzijn van de ander(en). Ze zijn ook bang om uit de gratie te geraken als ze ‘nee’ zeggen.

Locatie
Dienstencentrum De Zonnewijzer Langemeersstraat 6 8500 KORTRIJK


Begeleiding
Geert Verfaillie – vrijwilliger Similes


Kostprijs
Gratis, niet inschrijven


Meer informatie
0478 36 29 65