Omgaan met piekeren

Piekeren is een vervelende klacht waar we allemaal wel eens last van hebben. Het maakt ons bovendien kwetsbaar voor het ontwikkelen van angstklachten en depressie. Om sterker te worden in het omgaan met piekeren is het van belang dat we het gepieker leren begrijpen. Tijdens dit vormingsmoment nemen we ons gepieker onder de loep en gaan we op zoek naar uitlokkende factoren.  Daarnaast wordt er een eerste aanzet gegeven betreft hoe we anders kunnen denken en doen om het gepieker meer onder controle te krijgen.