9 augustus 2018 ←Terug naar overzicht

Het ging al een hele poos niet goed met me.  Ik ging al uit eigen beweging naar een psycholoog en het Impact Team kwam ook aan huis.  Dit bleek echter op dat moment niet voldoende voor mij en ik heb me, in samenspraak met mijn partner, tijdens een moment van crisis laten opnemen in het PCM. Een opname in een psychiatrisch centrum was iets totaal nieuw voor me, de keuze om dit te doen was dan ook moeilijk te nemen.  Ik werd opgenomen op de afdeling Cura voor een paar dagen.  Daar werd een intakegesprek gedaan met de psychiater en had ik een aantal gesprekken met het verplegend personeel. Op basis hiervan werd mijn verdere behandeling besproken en bepaald.

Ik werd overgeplaatst naar de afdeling De Kade, waar opnieuw een uitgebreid intakegesprek volgde en ik een persoonlijk begeleider (verpleegkundige) toegewezen kreeg. In de eerste dagen lag de focus vooral op tot rust komen en werd, aan de hand van een aantal individuele gesprekken bepaald in welke behandelgroep ik best zou instappen.  Voor de rest was het die eerste week vooral aanpassen aan de nieuwe situatie, de groep medepatiënten leren kennen en vooral de rust proberen te vinden in mijn hoofd. Na die eerste week kon in naar de psychiater die zich akkoord verklaarde met de keuze van behandelgroep die het verplegend personeel, in samenspraak met ikzelf, had gemaakt.  Ik startte in behandelgroep Het Vizier en startte met mijn eerste therapieën.

De therapieën, dat was iets compleet nieuws voor me.  Het aanbod was in onze groep zeker gevarieerd: inhoudelijke sessies, creatieve therapie, groepsgesprekken, relaxatie, individuele gesprekken, kooktherapie en sportieve sessies.  Door deze mix van ontspannende, inspannende, leerrijke en soms ook confronterende sessies leer je elkaar als groep heel erg goed aanvoelen, je leert elkaar goed kennen, maar vooral: je leert jezelf beter kennen.  Waar je sterktes en zwaktes liggen, waar het verkeerd is gelopen, hoe je beter met je emoties kan omgaan, hoe je beter met anderen kan omgaan.

Na een goede 8 weken zat mijn therapieprogramma er op.  Het behandelend team en ikzelf waren tot het besluit gekomen dat een aanvullende dagtherapie aangewezen zou zijn bij mij.  Ik ging op intake bij De Pendel en ik kon na mijn volledige opname aaneensluitend starten in het behandelschema De Link waar ik nu reeds enkele weken 3 dagen per week therapie volg.  Voor mij is het een goede overgang tussen een volledige opname en de terugkeer naar mijn werksituatie.  Het is een goede oefening om terug de balans te zoeken tussen het huishouden, je sociaal leven dat zich terug opbouwt, vrije tijd en therapie.

Momenteel staat er voor mij gepland dat ik binnen 2 maanden terug ga werken.  Ik voel me terug de persoon worden die ik vroeger was, een verbeterde versie bijna zelfs.  In die zin dat ik door de therapieën handvaten kreeg om me niet meer te laten overspoelen door emoties of situaties, om een beter inzicht te krijgen in mijn eigen gedachten, gevoelens en de gedragingen die er uit volgen.  Ik heb nu nog een aantal weken om hier nog sterker in te worden om dan terug aan de slag te gaan.  Ik ben zeker dat ik een aantal zaken die ik leerde ook in mijn werksituatie zal kunnen toepassen.

Ik heb de kans gekregen me te laten helpen, ik heb ze met beide handen aangenomen en ik wil hiervoor ook uitdrukkelijk een aantal mensen bedanken: mijn partner, mijn dichtste familie en vrienden, de dokters en het verplegend personeel, de logistieke medewerkers en ook het schoonmaakpersoneel dat er voor zorgde dat de patiënten in een propere omgeving konden wonen tijdens onze opname en dagtherapie.