Familie als belangrijke partner

Familieleden spelen een belangrijke rol in de zorg en het herstel. Als in een gezin of relatie één van de leden ernstig psychisch ziek wordt, heeft dit ingrijpende gevolgen voor het leven van de persoon en zijn of haar familie en omgeving. We streven naar kwaliteitsvolle zorg en willen daarbij ons inzetten om zo maximaal mogelijk rekening te houden met familie en omgeving. Het is onze betrachting om het de familie zo aangenaam mogelijk te maken. Betrokkenheid, gelijkwaardigheid, laagdrempeligheid, ondersteuning, overleg, privacy, continuïteit van zorg, … zijn begrippen die wij hoog in het vaandel dragen. Onze psychiaters, onze maatschappelijk werkers, onze therapeuten en verpleegkundigen staan klaar om hen een goede ondersteuning te bieden en samen op weg te gaan in de meest aangewezen zorg voor hun familielid.

We zorgen voor een goede opvang van de familie, dit zowel bij de start van de opname als doorheen de verdere behandeling. Tijdens opname wordt ook steeds aan de persoon gevraagd wie zijn belangrijke contactpersonen zijn. De maatschappelijk werker zal deze personen zo snel mogelijk na opname contacteren en uitnodigen. De maatschappelijk werker is, voor de familie doorheen de behandeling de centrale contactpersoon. Bij weigering van de persoon zal de maatschappelijk werker niet zelf contact opnemen met de familieleden of omgeving.

Wanneer de persoon niet wenst dat familie betrokken wordt tijdens de behandeling, moeten we dit als hulpverlener respecteren. We proberen echter de persoon zo maximaal mogelijk te motiveren om dit toch toe te laten. Indien familie met ons contact opneemt, zullen we steeds luisteren naar hun verhaal. We blijven echter gebonden aan beroepsgeheim, als de persoon geen toestemming geeft. 

Doorheen de contacten met de familie en omgeving wensen we hen te informeren, actief te betrekken en te ondersteunen tijdens de behandeling. Familie wordt gezien als een belangrijke partner doorheen de behandeling, alsook in de voorbereiding naar ontslag toe.   

U kunt steeds een afspraak maken met onze maatschappelijk werkers. (klik hier)

De psychiaters kunnen gecontacteerd worden via het medisch secretariaat (klik hier)