lel

Familie/ bezoekers

Psychisch ziek zijn treft niet enkel de persoon zelf, maar ook zijn omgeving. Klik hiernaast voor meer info rond het samenwerken met familie, kinderen op bezoek, familieverenigingen en de bezoekuren.