Mogelijkheden na ontslag

Na ontslag, kunnen verschillende vormen van nabehandeling aangeboden worden. Deze nabehandeling kan plaats vinden op één van onze zorgdivisies of op een locatie even buiten de campus van het ziekenhuis.

 •  Interne nabehandeling

  In overleg met de behandelaars kan er nabehandeling aangeboden worden door een teamlid van het behandelteam. Dit kan gaan over een individueel en/of groepscontact.

 •  Activiteitencentrum ‘ContAct’

  “Centrum voor Ontmoeting en Activering”

  Contact is een laagdrempelig centrum dat zich richt tot mensen met een psychische kwetsbaarheid die reeds een opname kenden en die op zoek zijn naar een dagbesteding.  

  Contact wil structuur en ondersteuning bieden bij het herstelproces van de cliënten. De activiteiten zijn o.a. gericht op hervalpreventie, ontmoeting, ontspanning en activering.

  Kostprijs: 0.60 euro per dagdeel

  Locatie: Bruggestraat 63, 8930 Menen

  Contactpersoon: Femke Vanooteghem - 056/21 01 63 - f.vanooteghem@pcmenen.be

         

   Download bijlage
 •  De Brug

  De Brug is voor mensen die na een opname verdere begeleiding nodig hebben bij het opvolgen en toedienen van een depotinspuiting.

  De cliënt zorgt zelf voor zijn voorschrift via de psychiater en brengt zijn inspuiting mee. Bij het krijgen van een Zypadhera inspuiting wordt van de cliënt verwacht 2 uren te blijven ter observatie. Daarvoor voorzien wij een aangepaste ruimte met mogelijkheid om koffie te drinken.

  Om u te helpen uw afspraken na te komen krijgt iedereen een agenda.  Indien gewenst, kan u ook via sms op voorhand verwittigd worden.  

  De dienstverlening van de Brug is gratis

  Locatie: Benediktinessenstraat 16 – 8930 Menen (De toedieningsruimte bevindt zich op de eerste verdieping - er is een lift aanwezig)

  Openingsuren: elke dinsdag tussen 10u en 12u en elke donderdag tussen 13 en 16u

  Bereikbaarheid

  • Tijdens de openingsuren: 056/24 15 82 
  • Buiten de openingsuren : 056/25 14 66 (Dagkliniek De Pendel)

  Verantwoordelijken: Koen Callens en Didier Deleersnijder

 •  Villa Via

  Villa Via biedt de kans aan 4 bewoners om via een intensieve woonbegeleiding van een jaar zowel hun vaardigheden als hun identiteit te versterken zodat de terugkeer naar de maatschappij meer slaagkansen krijgt. Hierbij gaat het voornamelijk om personen met een gestabiliseerde psychotische kwetsbaarheid en mogelijks bijkomende psychiatrische kwetsbaarheden.

  Het woontrainingsproject fungeert als bijkomende schakel in een proces van resocialisatie en herstel, om de bewoners meer slaagkansen te geven in het zelfstandig wonen.  

  Gedurende de opname krijgt elke patiënt een voorbereiding op maat en binnen de woning wordt deze “in vivo” verdergezet. Hierbij werken we vanuit de rehabilitatie- en herstelgerichte visie hetgeen betekent dat we uitgaan van de mogelijkheden en krachten die mensen nog in zich hebben. Deze willen we ten volle benutten.  We houden rekening met de beperkingen, al vormen deze niet het uitgangspunt.
  Op weg gaan met hen, leren van ons en van elkaar, zijn belangrijke sleutelgedachten hierbinnen om hun identiteit te verstevigen. Dit alles wordt op een zeer ondersteunende (supportieve) en stapsgewijze manier begeleid zodat de bewoners hun capaciteiten maximaal kunnen benutten. We streven “naadloze” transfers na, die de bewoners meer slaagkansen in een complexe maatschappij geven.

  Tijdens het verblijf in Villa Via werken we samen met Zorgdivisie De Vliet en met andere externe thuiszorgdiensten.