U hebt een vraag naar dagtherapie?

Algemeen telefoonnummer: 056/52 14 66


  Ben je ergens het evenwicht kwijt (op persoonlijk vlak, werk, gezin,…)?   Wij bieden ondersteuning en specifieke hulp, terwijl jij pendelt tussen hier en je (t)huis  
Psychiaters Hoofdverpleegkundige Sociale dienst
Dr. Elodie Leterme  Tine Verhelst  Sofie Ruysschaert
Dr. Luc Grouwels   Emma Demeulemeester
Dr. Wim De Troyer    
Dr. Dimitri Beke    
Dr. Sarah Crombez    

        

Het daghospitaal De Pendel geeft de mogelijkheid om intensief te werken aan psychische, sociale en relationele problemen, terwijl men in contact blijft met zijn eigen omgeving: gezin, familie, vrienden en buurt. Er wordt therapie gevolgd tijdens de werkuren.

De dagbehandeling vormt een hulp voor problemen als:

  • Depressie, angst
  • Moeilijkheden in de relatie
  • Psychotische en manisch–depressieve kwetsbaarheid
  • Contactmoeilijkheden, eenzaamheid
  • Ernstige minderwaardigheidsgevoelens, onzekerheid
  • Nasleep van trauma’s
  • Middelenafhankelijkheid
  • Persoonlijkheidsmoeilijkheden

De dagbehandeling helpt om de overstap te maken van een volledige opname naar huis. Het kan de nodige structuur en regelmaat in het leven brengen en de mogelijkheid geven sociaal isolement te doorbreken. Een dagbehandeling kan ook helpen wanneer ambulante therapie onvoldoende blijkt en intensiever werken noodzakelijk is.  Een opname hoeft dus niet vooraf te gaan aan dagtherapie. 

De Pendel is opgedeeld in twee afdelingen.

  • Pendel 1 biedt een begeleidingsaanbod aan, waarbij de nadruk ligt op het bereiken en behouden van een persoonlijk evenwicht.
  • Pendel 2 biedt een behandelingsaanbod aan. Afhankelijk van uw hulpvraag en doelstelling, wordt u na intake toegewezen aan één van de vier behandelgroepen.  Alle sessies gaan door in groep, met uitzondering van individuele gespreksmomenten bij de psycholoog, de maatschappelijk werker en de persoonlijke begeleider. Klik op de verschillende bijlagen rechtsboven voor meer informatie over de vier behandelgroepen.