Overleg met politie & parket

Vandaag kon eindelijk na 2 jaar terug een groot overleg plaats vinden tussen vertegenwoordigers van de politie, het parket en de directie, artsen en enkele medewerkers van het PCM.

In het ziekenhuis worden we geregeld geconfronteerd worden met agressie door patiënten t.o.v. hulpverleners of medepatiënten. In sommige gevallen is het zo ernstig dat de politie ter plaatse moet komen of dat er toch sprake is van ernstige verwondingen of een zware mentale impact op de betrokkenen.

Er kunnen ook andere feiten plaats vinden in een ziekenhuis waarbij de politie kan ingeschakeld worden, zoals diefstallen, dealen, onrustwekkende verdwijningen …

Sommige personen worden onder gedwongen statuut opgenomen (vroeger heette dit collocatie). Dit is een beschermingsmaatregel, waarbij het parket (de Procureur des Konings) of een vrederechter een gedwongen opname in de psychiatrie opstart, meestal na tussenkomst van de politie. Het gaat om personen die o.m. een acuut gevaar vormen voor zichzelf of voor een derde.

Een goede verstandhouding tussen het ziekenhuis, de politie en het parket/gerecht is daarom onontbeerlijk. In het PCM kunnen we terugblikken op een jarenlange constructieve samenwerking. Minimum één maal per jaar zitten we met alle partijen rond tafel om cijfers en trends te bespreken en te debatteren over actuele thema’s. Het overleg zorgt ook telkens voor inspiratie om verbeteracties of nieuwe projecten op te zetten. Ook dit jaar zijn er concrete afspraken gemaakt op het vlak van onze samenwerking.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×